Sách mới

Kinh Tiểu Bộ tập 8

Kinh Tiểu Bộ tập 8

Đại tạng kinh Việt nam kinh Tiểu Bộ tập 8 Chuyện Tiền Thân Đức Phật (V) Jàtaka Nguyên bản: Pàli Anh dịch: H.T. Francis, E.B. Cowell & W.H. Rouse (Pali Text Society) Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam 2003 Việt dịch: Nguyên Tâm Trần Phương Lan More info →
Kinh Tiểu Bộ tập 7

Kinh Tiểu Bộ tập 7

Kinh Tiểu Bộ tập 7 ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM (Số thứ tự 34) CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT (IV) (Jàtaka) Nguyên bản: Pali Anh dịch: W.H. ROUSE, H.T.FRANCIS & E.B. COWELL (Hội Kinh tạng Pali, Luân Đôn, Anh Quốc) Việt dịch Nguyên Tâm TRẦN PHƯƠNG LAN. Viện Nghiên Cứu Phật Giáo Việt nam 2003 More info →
Aids to Pali Conversation and Translation

Aids to Pali Conversation and Translation

Author:
Genre: Linguistics
Tag: Pali
It contained collections of important words, lessons in Pali conversation, giving meanings in both Sinhalese and English, and a few passages as exercises in translation. VOCABULARY Pali-English English-Pali More info →
kinh Tiểu Bộ tập 9

kinh Tiểu Bộ tập 9

Ðại Tạng Kinh Việt Nam KINH TIỂU BỘ TẬP IX Khuddhaka Nikàya Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt – Phật Lịch 2545- 2001 Chuyện Tiền Thân Đức Phật (VI) Jàtaka Nguyên bản: Pàli Anh dịch: H.T. Francis, E.B. Cowell & W.H. Rouse (Pali Text Society – Hội Kinh Tạng Pali, Luân Ðôn, Anh Quốc) Việt dịch: Nguyên Tâm Trần Phương Lan (Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam) NXB Tôn Giáo 2004 768 trang More info →
Kinh Tiểu Bộ tập 10

Kinh Tiểu Bộ tập 10

Ðại Tạng Kinh Việt Nam KINH TIỂU BỘ TẬP X Khuddhaka Nikàya Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt – Phật Lịch 2545- 2001 Chuyện Tiền Thân Đức Phật (VII) Jàtaka More info →
Kinh Tiểu Bộ

Kinh Tiểu Bộ

Kinh Tiểu Bộ ấn bản 2002-2004 đọc trực tuyến từ 1-6 More info →
Đạo đức học Phật giáo

Đạo đức học Phật giáo

Tập sách “Đạo đức học Phật giáo” này là tập hợp bài viết của nhiều tác giả, một số lớn đã được phát biểu tại cuộc hội thảo do Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam tổ chức năm 1993 More info →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>